مشخصات شركاء موسسه و سوابق تحصيلي و حرفه‏اي آنها بشرح زير است:

علي اماني


- فوق ليسانس حسابداري 1379.
- کارشناس رسمی دادگستری.
- عضو شورايعالي انجمن حسابداران خبره ايران (85-1381).
- عضو هيأت عالي نظارت جامعه حسابداران رسمي ايران (86-1382).
- عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
- عضو انجمن حسابداران مدیریت امریکا (IMA)
- عضو انجمن حسابداری امریکا (AAA)
- عضو انجمن حسابداران خبره امریکا (نیویورک) (NYSSCPA)
- عضو انجمن حسابداری اروپا  (EAA)

 

 

 

شرکا موسسه
مشاوران ارشد موسسه

 

 

آدرس موسسه : تهران - میدان ولیعصر - نرسیده به میدان فاطمی - کوچه کامران - پلاک 5 - تلفن : 82134000-021